Formalizace a validace přístupnosti webových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Uživatelé s různými typy postižení přistupují k webovým stránkám s pomocí různorodých zařízení. Je proto často komplikované vytvořit webové stránky tak, aby byly přístupné pro všechny. Tato práce je zaměřena na vybrané metodiky pro tvorbu přístupného obsahu na webových stránkách, formalizaci jejich pravidel a následnou validaci.
Users with different types of handicaps access web pages with wide scale of device. Thus, it is often difficult to develop web sites in order to be accessible for everyone. This thesis takes into consideration specific guidelines for accessible content of web pages as well as formalization of their rules and subsequent validation of these rules.
Description
Citation
MARCELY, P. Formalizace a validace přístupnosti webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře. Otázky u obhajoby: Jak jste se při řešení vypořádal s pravidly přístupnosti, které nebylo možné vyjádřit pomocí bezkontextových gramatik? V kap. 6.4 popisujete třídu pro analýzu webových stránek pomocí bezkontextových gramatik. Použil jste pro toto některé z algoritmů syntaktické analýzy z magisterského studia? Jak jste vytvářel příslušné syntaktické analyzátory (ručně, pomocí Yacc, atp.) a proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO