Prednasky.com - Systém jako modul

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce nejdříve seznamuje se službami serverů Prednasky.com a SuperLectures.com. Po analýze řešení popisuje návrh a vývoj nového specializovaného video přehrávače, který sdružuje funkce serveru SuperLectures.com do HTML5 aplikace embedovatelné ve webových stránkách.
This diploma thesis first introduces the services of servers Prednasky.com and SuperLectures.com. After analyzing the solution it describes the design and development of a new dedicated video player that combines SuperLectures.com functionality as a web-embeddable HTML5 application.
Description
Citation
PEŠA, J. Prednasky.com - Systém jako modul [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Vysvětlete důvody, proč jste implemetoval vlastní sadu funkcí pro přístup k datové struktuře JSON namísto využití bezpečnějšího hotového řešení  JSONParser  v GWT? Jaké důvody vedly k využití metody JSONP namísto bezpečnější a "čistější" metody CORS (cross-origin resource sharing)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO