Metody předzpracování dat při získávání znalostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá předzpracováním dat při získávání znalostí z databází. Konkrétně několika metodami diskretizace, doplňování chybějících hodnot a normalizace. V práci je vysvětlen postup při návrhu aplikace diskretizujicí numerické atributy databáze. Metody byly úspěšně otestovány a výsledky jsou v práci uvedeny.
This thesis discusses preprocessing methods in knowledge discovery. There are four methods of discretization, filling in the missing values and normalization is investigated. There is closer view on building the application which discretizate numeric atribute in database. All methods were successfully tested and the results were added.
Description
Citation
POKORNÝ, L. Metody předzpracování dat při získávání znalostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO