Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných znalostí bylo rozhodnuto o vytvoření modulu pro dolování odlehlých hodnot a doplnění existujícího modulu regrese o nový algoritmus vícenásobné lineární regrese založený na zobecněných lineárních modelech. Nové dolovací metody využívají existující řešení na straně Oracle data mining.
The aim of this work is to get basic overview about the process of obtaining knowledge from databases - datamining and to analyze the datamining system developed at FIT BUT on the NetBeans platform in order to create a new mining module. We decided to implement a module for mining outliers and to extend existing regression module with multiple linear regression using generalized linear models. New methods using existing methods of Oracle Data Mining.
Description
Citation
VÝTVAR, J. Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Bylo nutno provádět předzpracování dat specifické pro algoritmus GLM (nebo SVM)? Pokud ano, tak v které části dolování? Využil jste při abstrakci predikčního algoritmu (alternace SVM, GLM) nějaký návrhový vzor? Pokud ne, tak jaký by byl vhodný?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO