Rozšíření nástroje Process Inspector o export dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje proces rozšíření nástroje Process Inspector o export dat do nástroje Enterprise Architect. Kromě praktické části popisují implementaci práce obsahuje rovněž teoretickou část pojednavající o podnikových procesech a nástrojích použitých k implementaci.
This master's thesis describes the process of extending the Process Inspector for data export into Enterprise Architect. The thesis includes two sections - theoretical (dealing with the theoretical background of process management) and practical (the implementation itself).
Description
Citation
BRODZÁK, J. Rozšíření nástroje Process Inspector o export dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Můžete objasnit algoritmus, který umisťuje objekty na kreslící plochu EA (popis v práci je značně nedostačující)? Jaká je paměťová náročnost exportu procesů do XML? A jaké jsou teoretické limity vzhledem k počtu procesů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO