2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 351
 • Item
  Geolokace - určení lokality pomocí IP adresy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Zvonček, Radovan; Herout, Adam; Plchot, Oldřich
  Práce řeší problém geolokace jako procesu, jehož úkolem je mapovat IP adresu na zeměpisnou polohu. Ta může být vyjádřena zeměpisnými souřadnicemi nebo specifikaci země, regionu a města. Právě druhou možností se zabývá tato práce. Nejprve vysvětluje pojem a popisuje dostupné služby. Na základě získaných poznatků popisuje návrh a implementaci vlastního systému. Navrhované řešení testuje na vzorcích adres. Dosažené výsledky jsou stabilní pro zemi, ale poměrně nepřesné při odhadu města.
 • Item
  Diagnostika LCD monitorů v prostředí výrobní linky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Stach, Tomáš; Šimek, Václav; Kaštil, Jan
  Aby operačný systém správně detekoval možnosti připojeného LCD monitoru, musí zjistit jeho specifikace. Tyto údaje jsou v monitoru zakódovány ve speciální struktuře EDID, která se při výrobě do monitoru nahrává přes kanál DDC. Tato práce popisuje rozhraní sloužící k připojení LCD monitoru ke grafickému adaptéru, strukturu EDID, kanál DDC. Výsledkem práce je aplikace používaná na výrobní lince, sloužící k zapisování a čtení struktury EDID při výrobě LCD monitorů.
 • Item
  Syntéza textur
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Rabiška, Ondřej; Šiler, Ondřej; Láník, Aleš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která bude syntetizovat textury. Tato metoda generování syntetických textur je převážně postavena na metodě Li-Yi Weye a Marca Levoye. Metoda této bakalářské práce je schopna bez větších ztrát kvality syntetizovat široké spektrum textur. Je to vysoce výpočetně náročný proces, jehož velkou nevýhodou je doba výpočtu. Proto jsem jako prostředí zvolil jazyk C++. V této bakalářské práci jsem navrhl a vytvořil dvě metody urychlení, které se dají navzájem kombinovat.
 • Item
  Na něco ukaž a já ti řeknu, co to je
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Dohnal, Jakub; Beran, Vítězslav; Štancl, Vít
  Tato práce se zabývá analýzou obrazu se zaměřením na detekci rukou a následné určení směru, kterým ruce ukazují. Práce je spojena s detekcí obličeje, detekcí barvy lidské kůže a trackováním objektů ve videu.
 • Item
  Webový systém pro účetní firmu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Svoboda, Radim; Květoňová, Šárka; Rychlý, Marek
  Cílem této práce je vytvořit funkční prototyp informačního systému pro účetní firmu. Systém bude umět zaznamenávat provedené činnosti, pomocí nich vystavovat faktury a zjišťovat pomocí statistických údajů výkonnost zaměstnanců.