2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 217
 • Item
  Generický zpětný překlad programů v bajtkódu do vyšší formy reprezentace
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Mrázek, Petr; Křoustek, Jakub; Zemek, Petr
  Práce popisuje postupy a principy zpětného překladu. Uvádí základní informace o zpětném inženýrství a jeho užití v oboru softwarového inženýrství i inženýrství obecně. Dále představuje zpětný překladač vyvíjený v rámci projektu Lissom na FIT VUT v Brně. Cílem práce je navrhnout a implementovat rekonfigurovatelný zpětný překladač bajtkódu navazující na tento překladač.
 • Item
  Systém řízení báze dat v operační paměti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pehal, Petr; Rychlý, Marek; Bartík, Vladimír
  Objektem zájmu této diplomové práce je proprietární databázové rozhraní pro správu tabulek v operační paměti. Na začátek je podán krátký úvod do problematiky databází. Následuje představení koncepce databázových systémů využívajících jako datový nosič operační paměť a jsou rozebrány přednosti i nedostatky tohoto řešení. V závěru teoretického úvodu je uveden přehled existujícím systémů. V práci dále následuje prezentace základních informací o energetickém řídícím systému RIS s návazností na jeho paměťové databázové rozhraní. Poté se práce zaměřuje na specifikaci a návrh požadovaných úprav a rozšíření tohoto rozhraní. Následně je popsána realizovaná implementace a představeny výsledky testů. V závěru jsou pak shrnuty dosažené výsledky a diskutován budoucí vývoj.
 • Item
  Escape Motions: Rozšíření editoru Flame Painter
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Piovarči, Rastislav; Španěl, Michal; Materna, Zdeněk
  Tato diplomová práce navrhuje a implementuje vylepšení pro původně čistě rastrovou verzi editoru Flame Painter. Mezi hlavní vylepšení, kterými se tato práce zabývá patří vylepšení systému zpětných kroků s ohledem na jeho funkčnost i paměťové nároky a rozšířením editoru o vektorové prvky, které umožňují efektivnější práci s vykreslovanými obrazci. Tato práce vznikala v spolupráci s pracovníky firmy Escape Motions.
 • Item
  Accelerated Graphical User Interfaces
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Navrátil, Ladislav; Beran, Vítězslav; Maršík, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na multiplatformní grafická uživatelské rozhraní a jejich hardwarovou akceleraci. Popisuje, co to uživatelské rozhraní jsou a srovnává nástroje na jejich tvorbu  a způsoby jejich realizace. Hlavním bodem je vlastní návrh a implementace nástroje na tvorbu multiplatformních hardwarově akcelerovaných grafických uživatelských rozhraní. Srovnává vlastní koncept s existujícími řešeními, a uvádí ho do praxe na projektu s externí firmou.
 • Item
  Rekonstrukce datových typů při zpětném překladu kódu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Matula, Peter; Křoustek, Jakub; Ďurfina, Lukáš
  Práce se zabývá popisem metod rekonstrukce datových typů při zpětném překladu. Je definován pojem zpětného inženýrství a představen zpětný překladač vyvíjen v rámci projektu Lissom, pro potřeby kterého tato práce vznikla. Jsou představeny stávající metody rekonstrukce jednoduchých i složených datových typů a podrobně vysvětleny přístupy založené na analýze toku dat a analýze ofsetů paměťových operací. Jádrem práce je návrh nové techniky rekonstrukce jednoduchých a složených datových typů, vhodné pro nasazení v prostředí rekonfigurovatelného zpětného překladače projektu Lissom. Jsou vysvětleny základní principy nového návrhu, jeho implementace a souvisejících změn ve vyvíjeném zpětném překladači a jeho medzikódě. Výsledné řešení je podrobeno řadě testů. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky, nedostatky a směr další práce.