Georadar – jeden z možných neinvazivních způsobů ohodnocování rostlin

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je seznámit s možností využití georadaru „GPR“ v soudně znalecké praxi pro ohodnocování rostlin. Touto neinvazní metodou můžeme zkoumat a ohodnotit kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky z takto provedených měření jsou cenným materiálem i pro obor Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, zejména subsystém C: funkční diagnostika.
The aim of this article is to introduce the possibility of using georadar-ground penetraiting radar „GPR“ in forensic practice for valuing plants. This non-invasive method can examine and evaluate the root system and tree trunks subjects. The results of the measurements are thus valuable material for Forensic ecotechnigue: forest and trees, especially subsystem C: functional diagnostics.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 487-493. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO