Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. Robustnost optimalizovaného obchodního systému je ověřena pomocí walk-forward analýzy. Obchodní systém využívá také pravidla pro řízení velikosti obchodních pozic a risk management otevřených pozic. Vytvořený obchodní systém je ziskový při testování na historických datech i při walk-forward analýze.
The aim of this work is to create an automated trading system for trading currency pairs using technical indicators and technical analysis. The proposed trading system is tested and optimized on historical price data. To verify the robustness of the proposed system was used walk-forward analysis. Automatic trading system also uses rules for position sizing and risk management of open positions. Created system is profitabel on historical price data and also in the walk-forward analysis.
Description
Citation
PADYŠÁK, J. Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-02-04
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno prof. Dostál: short, long pozice: zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO