Marketingová strategie start-up projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro start-up projekt. V teoretické části shrnuje poznatky z oblasti tvorby marketingových strategií na internetu. V praktické části je analyzován projekt včetně jeho vnitřního a vnějšího prostředí. Na základě analýz a marketingových výzkumů je navržena marketingová strategie projektu. Práce vyhodnocuje efektivitu navrhované strategie, její finanční náročnost a kritické faktory úspěchu.
The diploma thesis is concerned with the marketing strategy proposal for start-up project. The thesis summarizes the theoretical knowledge about marketing strategy on the Internet. The practical part analyze the Project including the internal and external Environment. Marketing strategy is proposed according to analysis and marketing researches. At the end are suggested method of evaluating the effectiveness of the proposed strategy, financial demands and critical factors of success.
Description
Citation
URUBEK, V. Marketingová strategie start-up projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-02-03
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeny. Otázky oponenta: Zodpovězeny. Prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Definujte rozdíl mezi vašimi návrhy a klasickým pojetím obchodu. Zodpovězeno. Doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Na základě čeho jste určil hodinové mzdové náklady, ze kterých jste vycházel (str. 90 a násl.)? Zodpovězeno. Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Jsou hodinové sazby mzdových nákladů uváděny jako hrubá, nebo superhrubá mzda? Zodpovězeno. Ing. Petr Bačík, Ph.D.: Jakou konkurenci má zkoumaná společnost? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO