Brno 1945-1975 v kontextu československé architektury

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Cílem disertační práce je současný pohled a zhodnocení architektury z období reálného socialismu v Brně, od osvobození v roce 1945 do období normalizace v sedmdesátých letech 20. století. Se zahrnutím doby realizací budov jsem zvolila časové rozpětí do roku 1975. Na pozadí společenských souvislostí se zabývám stavbami a stavebními celky, které jsou významné z celorepublikového hlediska.
The aim of my thesis is the current look and evaluation of architecture from the period of real socialism in Brno, since liberation in 1945 to the period of normalization in the seventies of the twentieth century, till 1975 (including duration of the implementation of the buildings). Emphasis put on realizations of significant national aspects.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 231-238. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO