Veřejný prostor v obcích

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Každé sídlo, ať už se jedná o obce nebo města, má ve svém zastavěném území prostor, který mohou využívat obyvatelé sídla i široká veřejnost. Otázkou v mnoha případech zůstává kvalita a velikost daného veřejného prostoru. Za nejvýznamnější veřejný prostor v sídle je obvykle považováno náměstí nebo náves. V sídlech existují i další veřejné prostory, které jsou více či méně využívané a více či méně splňují účel, za kterým byly zřízeny.
Every seat, whether it is a town or village, has in its own area space that can be used by the inhabitants of the settlements as well as the general public. The question in many cases is the quality and size of the public space. The most important public space in the seat is usually considered to be square or in the village the village square. In the seats there are also other public spaces, which are more or less used and more or less meet the purpose for which they were constituted.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 153-159. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO