Emil Králík (1880-1946): Připomenutí významného díla

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Emil Králík (1880-1946) patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné brněnské architektury. Jeho rozsáhlá a mnohostranná činnost sahá od nábytkové tvorby přes architekturu obytných a veřejných budov až po urbanistické návrhy. Vysokou úroveň měla i jeho výtvarná tvorba. Vliv mělo také jeho pedagogické působení na brněnském Vysokém učení technickém stejně jako osvětová činnost v kulturních spolcích první československé republiky. Jeho odkaz je dosud jednou z nedostatečně probádaných oblastí dějin moderní architektury a umění.
Emil Králík (1880-1946) belonged to most important personalities of Brno architecture between World Wars. His broad and multi-faceted activity spans from furniture design over architecture of residential and public buildings to urban design. His art work was also on a high level. His teaching at Brno University of Technology had big influence alike his pursuit in cultural societies of the first Czechoslovak republic. His legacy remains one of enequally explored areas of modern architecture and art history.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 133-137. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO