Historie a vývoj pivovarské architektury

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Příspěvek se snaží stručně pospat historické souvislosti vývoje pivovarnictví na území Čech, Moravy a Slezska. Zachytit důležité historické milníky, které ovlivnili vývoj architektury a stavitelství pivovarských objektu od jejího počátku až do současnosti.
This thesis attempts to briefly describe historical context and evolution of brewery architecture in the Czech, Moravian and Silesian countries. Focused on the main milestones, which affected development of brewing architecture from beginning’s to the present.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 120-129. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO