nové kvality obytného prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Článek popisuje nutnost a důvody k novému přístupu k územnímu plánování v ČR. Na příkladech místních i zahraničních poukáže na současný směr urbanismu, architektury a naznačí analýzu projektů a její následné zhodnocení z hledisek legislativy, financování a kvality.
The article describes the need and reasons for a new approach to urban planning in the country. The examples of local and foreign projects shows the current direction of urbanism, architecture and project analysis indicates a subsequent evaluation of the aspects of legislation, funding and quality.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 72-76. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO