Proměna města Prostějova: Prostějov - město moderní architektury

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem poloviny století a nově zhodnocen.
Prostějov is one of few cities in Czech republic with autonomous development of modern architecture. This phenomenon should be followed with critical view and distance of half a century and new evaluated.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 60-65. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO