Modelová sídliště

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Příkladová sídliště v Ostravě-Porubě, v Brně-Lesné a v Bratislavě Devínské Nové Vsi, která představuji obytné soubory stavěné od 60. do 80. let. 20. století v Československu, se stala předmětem zájmu. Pětidenní mezinárodní workshop o udržitelnosti těchto modelových sídlišť zkoumal možnosti aplikace principů návrhu obytného prostředí v souladu s požadavky udržitelnosti a současným trendem bydlení ve třech modelových sídlištích. Studenti měli za úkol se zabývat porovnáním původního projektu s realizací, analyzovat současný stav a zabývat se potenciálem budoucího vývoje.
The five-day international workshop about sustainable of model housing estates examined the possibility of application design principles of the living environment in accordance with the requirements of sustainability and the current trend of housing estates in the three models. Exemplary housing estate in Ostrava-Poruba, Brno- Lesna and Bratislava Devinska Nova Ves represent residential complexes built by the 60th to 80 years of 20th century in Czechoslovakia. Students were asked to engage the original project in comparison with realized project, analyze the current situation and deal with potential future development.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 49-59. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO