Udržitelné stavění cestou recyklace

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Výsledkem vysoké surovinové náročnosti současného stavebnictví je řada negativních dopadů na životní prostředí a hospodářství. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje je žádoucí snižování spotřeby surovin a energie a omezení tvorby odpadů. Jedním z důležitých nástrojů může být využití principů recyklace a opětovného použití materiálů.
Building industry´s high demands of energy and raw materials lead to a number of negative impacts on the environment and economy Considering the needs of sustainability, it is desirable to reduce the raw materials consumption and waste production. Using the principles of recycling and reuse of building materials can provide effective tools for achieving the goals.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 31-36. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO