Úpravy bytových jader systému T06B

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Příspěvek se zabývá možnostmi úprav systému T06B, který patří k nejrozšířenějším soustavám panelových staveb s množstvím variant. Principy tohoto příčného systému s rozponem 3600mm základní nosné struktury umožňují množství variant úprav i doplnění konstrukce.
Possibilites of structure system modificationsT06B. My report deals with possibilities of structure system modifications T06B, which belongs to the most widespread systems of concrete buildings with many varieties. The principles of this transverse system with a basic portative structure spank of 3600 mm allow many varieties of modifications and replenishments.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 24-30. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO