ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v letectví, aby se snížily emise produkované letadel. Oblast,na která již pracuje je všeobecné letectví, zejména letadel kategorie LSA a VLA. Tři možnosti, alternativní zdroj energie, budou diskutovány. První používá LPG palivo, další je elektrické motory, a poslední přidání katalyzátoru a výfukového systému. U každého z nich bude uvedeno výhody a nevýhody, hlavní změnu pohon letadla nebo výfukového systému a různé výkonnosti letadla v důsledku těchto změn.
Air transport as all other transport contributes in producing emissions greenhouse gases, which is the main reason of climate changes. The doctoral thesis is focusing on possibility of using alternative energy source (fuel, motor) in aviation in order to reduce emission produced by aircraft. The area that has been working on is general aviation in particular aircraft of categories LSA and VLA. Three options, alternative source of energy, will be discussed. First is using LPG fuel, another is electric motors, and last adding catalytic converter to the exhaust system. For each of them will be mentioned there advantages and disadvantage, the main change in aircraft propulsion or exhaust system, and the different in aircraft performance due to these changes.
Description
Citation
KADDOUR, M. ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (člen) prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-01-19
Defence
Doktorandka zpracovala DDP na aktuální téma v souvislosti s ochranou životního prostředí. Tvůrčím způsobem rozvinula myšlenky uvedené v Pojednání ke SDZ. Jak tematická, tak experimentální část je zpracována na odpovídající úrovni. Doktorandka prokázala schopnost vědecky pracovat.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO