Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit těchto zařízení, jako je přepínání, směrování a řešení vzniklých problémů s konfigurací těchto prvků. V praktické části jsou již přímo vytvořeny návrhy laboratorních úloh, zaměřených na konkrétní příklady dané problematiky z oblasti konfigurace a správy sítí s prvky Cisco. Nedílnou součást práce tvoří podpůrné prezentace k jednotlivým laboratorním úlohám včetně konfiguračních souborů s nastavením daných zařízení. Vytvoření laboratorních úloh a ověření funkčnosti jejich konfigurací bylo realizováno v laboratoři Cisco akademie VUT Brno.
This master's work deals with the design of laboratory exercises for Cisco Academy courses. Especially is oriented on Cisco technology. The theoretical part describes various devices used in the laboratory and the issue of functionality of these devices, such as switching, routing and solve any problems with the configurations of these elements. The practical part is directly generated designs laboratory exercises, focusing on specific examples of the problems from the configuration and network management with Cisco. An integral part of work consists of supporting the presentation of individual laboratory tasks, including configuration files, settings of the device. Create labs and verify the functionality of their configuration has been realized in the laboratory Cisco Academy Brno.
Description
Citation
OUJEZSKÝ, V. Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
Co znamená pojem konvengerce sítě? Vysvětlete pojem autonomní systém. Pro kolik studentů je práce koncipovaná
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO