Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie

but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen)cs
but.defenceCo znamená pojem konvengerce sítě? Vysvětlete pojem autonomní systém. Pro kolik studentů je práce koncipovanács
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorOujezský, Václavcs
dc.contributor.refereeRůčka, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:26Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:26Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit těchto zařízení, jako je přepínání, směrování a řešení vzniklých problémů s konfigurací těchto prvků. V praktické části jsou již přímo vytvořeny návrhy laboratorních úloh, zaměřených na konkrétní příklady dané problematiky z oblasti konfigurace a správy sítí s prvky Cisco. Nedílnou součást práce tvoří podpůrné prezentace k jednotlivým laboratorním úlohám včetně konfiguračních souborů s nastavením daných zařízení. Vytvoření laboratorních úloh a ověření funkčnosti jejich konfigurací bylo realizováno v laboratoři Cisco akademie VUT Brno.cs
dc.description.abstractThis master's work deals with the design of laboratory exercises for Cisco Academy courses. Especially is oriented on Cisco technology. The theoretical part describes various devices used in the laboratory and the issue of functionality of these devices, such as switching, routing and solve any problems with the configurations of these elements. The practical part is directly generated designs laboratory exercises, focusing on specific examples of the problems from the configuration and network management with Cisco. An integral part of work consists of supporting the presentation of individual laboratory tasks, including configuration files, settings of the device. Create labs and verify the functionality of their configuration has been realized in the laboratory Cisco Academy Brno.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationOUJEZSKÝ, V. Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40235cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5181
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCiscocs
dc.subjectBGPcs
dc.subjectEIGRPcs
dc.subjectPVLANcs
dc.subjectHSRPcs
dc.subjectIPv6cs
dc.subjectSTPcs
dc.subjectsměrovačcs
dc.subjectpřepínačcs
dc.subjectsíťcs
dc.subjectCiscoen
dc.subjectBGPen
dc.subjectEIGRPen
dc.subjectPVLANen
dc.subjectHSRPen
dc.subjectIPv6en
dc.subjectSTPen
dc.subjectRouteren
dc.subjectSwitchen
dc.subjectNetworken
dc.titleNávrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademiecs
dc.title.alternativeDesign of labs for Cisco academy coursesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:32cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid40235en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:01en
sync.item.modts2021.11.08 12:54:51en
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.13 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_40235.html
Size:
6.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_40235.html
Collections