Elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory

Abstract
Obsahem této dizertační práce je příprava a studium vlastností elektroaktivních elektrodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. Práce je rozdělena na dvě části: první z nich se zabývá výzkumem v oblasti syntézy kompozitního materiálu pro kladnou elektrodou založeném na LiFePO4. V druhé části je publikován výsledek výzkumu použití monoklinického TiO2(B) pro elektrodu zápornou. Cílem této práce je v obou nalézt takový postup přípravy, který umožní vyrobit tyto materiály v co nejvyšší fázové čistotě. Materiál LiFePO4 je dále modifikován pomocí uhlíkatých vodivostních příměsí různého typu a jsou zkoumány strukturní a elektrochemické vlastnosti ve vztahu k těmto modifikacím. V případě monoklinického TiO2(B) bude zkoumán vztah procesních parametrů přípravy a elektrochemických vlastností tohoto materiálu a dále pak vliv zbytkových alkalických iontů na stabilitu, kapacitu a zatěžovací charakteristiky.
This doctoral thesis deals with synthesis and characterisation of electroactive electrode materials for li-ion batteries and accumulators. The work is divided into two main parts. One deals with LiFePO4 based cathode composite electroactive material and in the second is described the synthesis and utilization of monoclinic TiO2(B) as an anode for li-ion cell. The main aim of the work is to relate the synthesis procedure and structural properties of both materials to its electrochemical preformance.
Description
Citation
ČECH, O. Elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) doc. RNDr. Marie Studničková, CSc. (člen) doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. - oponent (člen) RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. (člen)
Date of acceptance
2015-12-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO