Návrh optimálního financování pořízení dlouhodobého majetku podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce řeší otázku, prostřednictvím jakých zdrojů financování by bylo nejefektivnější pořídit potřebné strojní zařízení pro vybranou firmu. Detailněji se zabývá analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí zejména finančním leasingem a dlouhodobými úvěry. Podstatou bakalářské práce je nalézt, na základě zhodnocení provedených analýz jednotlivých produktů, optimální variantu externího financování konkrétního zařízení, které současně respektuje kritéria požadovaná firmou.
The bachelor’s thesis deals with the question which sources of financing would be the most efficient for the respective company when buying the necessary equipment. It deals also with the product analysis of leasing companies and banks, especially with the financial leasing and loans for fixed assets. The core of this work is to find an optimal variation of external financing, based on the performed analysis evaluation of the particular products, which would respects the criteria set by a company.
Description
Citation
KREJBICH, T. Návrh optimálního financování pořízení dlouhodobého majetku podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO