Podnikatelský záměr-založení squashového centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového squashového centra v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. Při výběru z uvedených variant projektů zohledňuji ukazatel návratnost investic.
The purpose of this graduation theses is the proposal of building of a new squash center in the particular locality. The final prospectus goes from the complete analysis of the market in term of potential customers and also of current competition. By the choice of the introduced project versions I take the investment return into account.
Description
Citation
KRBOVÁ, L. Podnikatelský záměr-založení squashového centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
Ing. Ladislav Žalio (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO