Zabezpečení webových služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, XML, HTTP, WSDL a ďalšie) pre komunikáciu a spracovanie informácií či zdrojov. Najdôležitejšia časť tejto práce je zameraná na problematiku kryptografie a bezpečnosti pre tieto služby. Vysvetľuje podstatu kryptografie a súčasných šifrovacích metód, poukazuje na hlavné bezpečnostné požiadavky a zabezpečovacie mechanizmy, predstavuje a porovnáva bezpečnostné štandardy a samozrejme zobrazuje rôznoúrovňové zabezpečenie. Nakoniec obsahuje teoretický a praktický návrh vlastnej webovej služby, podľa zvolených a potrebných kritérií.
The bachelor thesis analyzes the current state of Web services and their security. The first chapter describes the construction details, options and features web services, with primary focus on the technologies (SOAP, XML, HTTP, WSDL, etc.) used for communicating and processing information and resources. The most important part of this work is focused on cryptography and security for these services. The essence of cryptography and encryption methods is explained, the main safety requirements and security mechanisms is pointed out, security standards are presented and compared. Finally, the bachelor thesis contains the theoretical and practical proposal of our secure Web Service, according to selected and necessary criteria.
Description
Citation
KUBÁNI, T. Zabezpečení webových služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Jaký je účel a oblast použití výsledné webové aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO