Detekce nemocí pomocí analýzy hlasu

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato disertační práce je zaměřena na analýzu řečového signálu za učelem detekce nemocí ovlivňujících strukturu hlasových orgánů, obzvláště těch, které mění strukturální character hlasivek. Poskytnut je přehled současných technik. Dále jsou popsány zdroje použitých nahrávek pro zdravé a nemocné mlučí. Hlavním učelem této disertační práce je popsat vypočetní postup k odhadu parametrů modelu hlasového zdroje, které umožní následnou detekci a klasifikaci nemocí hlasivek. Poskytujeme detailní popis analýzy řečových signálů, které mohou být odvozeny z parametrických modelů hlasivek.
In this thesis we focused on the detection of diseases that affect the structure of the vocal tract, and in particular those that alter the characteristics of the vocal folds. An overview of current techniques is provided. We also state the source of recordings of pathological and normal speakers. The ultimate objective of the computational approach described in this thesis is to estimate the parameters of the glottal source model that would in turn enable the detection and classification of the glottis pathologies. Specifically, we describe an analysis of acoustic emissions that can be derived using a parametric model of the vocal cords.
Description
Citation
CHYTIL, P. Detekce nemocí pomocí analýzy hlasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. (člen) Ing. Josef Halímek, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (člen) Doc. Dr. Ing. Jan Černocký - oponent (člen) Doc. Ing. Jana Tučková, CSc.- oponent (člen) prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO