Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů s využitím více aktivních prvků MCMI (Multi-output Current Mirror and Inverter). Úvod práce je nejprve věnován teorii kmitočtových filtrů a jejich možným využitím. Dále jsou diskutovány navržené obvodové struktury s danými aktivními prvky z hlediska vlivu parazitních vlastností použitých reálných modelů. Součástí práce je i numerický návrh nalezených řešení a jejich simulace ve vhodném programu.
Submitted work engages in suggestion of frequency-selection filters with usage of more active elements of the MCMI (Multi-Output Current Mirror and inverter). The preamble of thesis is applied to theory of frequency-selection filters and possible usage of them. The projected circuit layouts with the active elements are discussed in terms of the impact of parasitic properties of the real models. The part of thesis is numerical suggestion of found solutions, their simulation in suitable program.
Description
Citation
NOVOTNÝ, M. Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Proč jste pro aproximaci použil filtr typu Butterworth?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO