Návrh E-marketingu firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem E-marketingu pro firmu Alicja Adamusová Rzymanová, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku E-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy a navrhnout řešení pro zviditelnění společnosti na internetu.
This bechelor’s thesis is engaged in E-marketing concept for company Alicja Adamusová Rzymanová, advokát. The aim is to describe problematics of E-marketing, analyse problems, valorize actual condition of copany and propose solution to promote copany on the internet.
Description
Citation
JUNGA, F. Návrh E-marketingu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Roštínský (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO