Lanthanocenové katalyzátory pro syntézu polymerů s aplikací v medicíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V teoretické části se práce zaměřuje na materiály, které jsou používány v medicíně. Systematicky jsou popsány kovové, keramické, sklokeramické a polymerní materiály. U všech materiálů je kladen důraz na biokompatibilitu používaných materiálů a na možná úskalí v jejich použití pro výrobu medicínských zařízení a implantátů. Největší pozornost je věnována polymerním materiálům. V práci jsou také shrnuty jednotlivé typy polymerizací se zaměřením na postupy vedoucí k přípravě biodegradabilních materiálů. V praktické části práce je navržena syntéza dvou organokovových bis(pentamethylcyklopentadienylových) sloučenin s centrálním atomem holmia a gadolinia, které by byly možné použít jako katalyzátory pro syntézu polymerních materiálů pro biomedicínu.
The theoretic part of the thesis focuses on materials used in medicine. The metallic, ceramic, glass-ceramic and polymer materials are systematically described. The biocompatibility of the materials and possible threads of their usage for manufacturing of medicinal devices and implants are emphasized in the discussion. The work is focused especially on polymer materials. Different types of polymerizations are summarized with the accent on the preparation of biodegradable materials. In the practical part the synthesis of two organometallic bis(pentamethylcyclopentadienyl) sandwich complexes with holmium and gadolinium as a central atom designed for preparation of materials suitable for biomedicine is proposed.
Description
Citation
SLANINA, O. Lanthanocenové katalyzátory pro syntézu polymerů s aplikací v medicíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Prezentace bakalářské práce byla jasná, srozumitelná a odpovídala požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Student reagoval na dotazy oponenta správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO