Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu územního plánování na administrativní a tržní cenu pozemků v katastrálním území Medlánky ve statutárním městě Brně. Formou případové studie je simulováno, že vybraná parcela je zemědělským pozemkem, dále pozemkem určeným k zastavění dle územního plánu a v poslední fázi stavebním pozemkem. V jednotlivých krocích jsou stanoveny ceny pozemků dle platných oceňovacích předpisů a ceny tržní. V rámci této diplomové práce je řešen i vliv zainvestování pozemků na výslednou cenu pozemků. Na základě získaných výsledků je zhodnoceno, jak jednotlivé stupně územního plánování ovlivňují cenu pozemku a čím je rozdíl způsoben.
This thesis deals with evaluation of the impact of town and country planning on the administrative land price and the market land price in cadastral area Medlánky in the corporate town of Brno. By a case study it is simulated that the selected plot is an agricultural land, a land designated for building-up according to ground plan and finally a building land. The land prices are determined by the applicable valuation rules and by market price at each step. The influence of land networking on the final land price is solved as a part of this thesis. Based on the obtained results it is evaluated, how the various stages of planning affect the price of land and what is the difference due.
Description
Citation
LORENCOVÁ, M. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO