Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX

Abstract
Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se zaměřením na VoIP. Na tomto modelu sítě bude simulován výpadek napájecího napětí a sledován jeho vliv na provoz po opětovném obnovení napájecího napětí. Cílem práce je prověřit míru propustnosti sítě při zachování kvality poskytovaných služeb a navrhnout ekonomicky přijatelné řešení problematiky související s výpadkem napájecího napětí přístupového bodu pro praktické využití v těchto sítích.
My thesis will be aimed at problems of wireless networks WiFi and WiMAX. A modelling of network will be put into effect onto which the measurement will be implemented and the impacts of network load on the data transfer Quality of Service (QoS) will be examined with aiming at VoIP. On this network model a power failure will be simulated and the impacts of this failure after restoring the power supply will be monitored. The aim of this thesis is to check the rate of network throughput while preserving a providing service quality and to suggest an economica1ly acceptable solution of the problems relating to feeding tension outage of the access point (AP) for a practical usage in these networks.
Description
Citation
GRENAR, M. Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. - oponent (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen) Ing. Václav Křepelka, Ph.D. - oponent (člen)
Date of acceptance
2015-12-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO