Financování projektů z Fondu soudržnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a zaměřuje se především na první prioritní osu tohoto operačního programu. Cílem této práce je zpracování modelové žádosti o dotaci na projekt výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Sloupnice.
Bachelor thesis deals with the problematic of drawing subsidies from the Cohesion Fund through the Operation Programme of Environment and it focuses primarily on the first priority theme of the operation programme. The aim of the thesis is to elaborate a model application form a subsidy for the project of sewerage and water purification plant construction in Sloupnice.
Description
Citation
JURENKOVÁ, E. Financování projektů z Fondu soudržnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Vladimír Šefl (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO