Zadní těhlice vozidla Formule Student

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je vytvořit konstrukční řešení zadní těhlice závodního vozu kategorie Formula Student. Dále je nutno navrhnout konstrukční řešení sestavy skupiny zadního kola s touto těhlicí se všemi požadavky s tím spojenými. Například rěšení nastavení odklonu kola. Vše je vymodelováno pomocí CAD systému. Je vytvořen výpočtový model, který je podroben v zátěžných stavech deformační a napěťové analýze pomocí metody konečných prvků. Je navržen vhodný materiál pro výrobu zadní těhlice. Dále je provedena optimalizace těhlice. Závěr práce se věnuje začleněním navrženého uspořádání do celkové sestavy vozu a je zde vysloveno hodnocení a vhodnost celého navrženého řešení.
The aim of this thesis is to create a design rear upright for a racing Formula Student category car. It is necessary to propose a design group of the rear wheel assembly with the upright with all requirements related thereto, for example solutions camber settings. Everything is modeled using the CAD system. There is developed computational model which is placed in ballast states of strain and stress analysis by finite element method. There is also designed a suitable material for the production of the rear upright which is optimized. The conclusion deals with the inclusion of the proposed arrangement in the overall vehicle assembly and is concluded with evaluation and suitability of the proposed solution.
Description
Citation
NOVÁK, P. Zadní těhlice vozidla Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO