2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 122
 • Item
  Analýza poškození vozidel po malé dopravní nehodě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Psica, Lukáš; Vémola, Aleš; Rábek, Vlastimil
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou malých dopravných nehôd. Jej pozornosť je zameraná na odhadovanú čiastku na opravu bezprostredne po nehode a neskôr na skutočnú čiastku, ktorá bola reálne potrebná na opravu vozidla. V praxi sa totiž často stáva, že nehoda môže vyzerať na prvý pohľad ako drobná a až po rozobratí poškodených častí sa zistí, že škoda je omnoho väčšia ako sa na začiatku predpokladalo. Pozornosť sa zameriava aj na poistné podvody, ktoré sa stále rozširujú. V súčasnosti neexistuje žiadna literatúra, ktorá by sa danou problematikou zaoberala.
 • Item
  Vliv prvků okolí komunikace na bezpečnost provozu vozidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bláhová, Eva; Semela, Marek; Bradáč, Albert
  Diplomová práce se zabývá vlivem prvků okolí komunikace na bezpečnost provozu vozidel se zaměřením na vizuální rozptýlení řidiče. V rámci teoretické části práce je charakterizována dopravní soustava a její jednotlivé prvky (řidič, dopravní prostředí a cesta, dopravní prostředek a dopravní sociální struktura) s důrazem na aspekty ovlivňující bezpečnost provozu a zrakové vnímání řidiče. Analytická část čerpá z videozáznamů z jízdních zkoušek poskytnutých Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo monitorování optických reakcí řidiče. Výsledky byly zpracovány a získaná data vyhodnocena za účelem zjištění především trvání pohledů jednotlivých řidičů na jednotlivé prvky okolí komunikace (se začleněním interiéru vozidla a venkovních zrcátek) a jejich srovnání s dobou věnovanou řízení vozidla. Závěr analytické části je určen výsledkům studií reklamních zařízení v okolí komunikace jako prvků s významným vlivem na pozornost řidiče. Interpretace výsledků analýzy s následným navržením jejich využití pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel je obsažena v poslední kapitole.
 • Item
  Vliv defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kubík, Adam; Panáček, Vladimír; Bradáč, Albert
  Hlavním cílem této práce je zjištění vlivu defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidel. První část práce popisuje dynamiku vozidel, především jízdní odpory, přilnavost, směrové vlastnosti pneumatik a brzdění. Na tuto kapitolu navazuje přehled o výrobě a konstrukci moderních pneumatik pro osobní vozidla. Následující praktická část práce je zaměřena na jízdní zkoušky, pomocí kterých je dokazován vliv defektu na jízdní vlastnosti vozidla. V práci je zejména zjišťován vliv na směrovou úchylku, brzdnou dráhu, zpomalení a příčné zrychlení. Závěr práce se zabývá defektem pneumatiky ve vyšších rychlostech, jeho důsledky i opatřeními pro zmírnění následků.
 • Item
  Eliminace rizik při užívání stavebního díla
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Martáková, Andrea; Puchýř, Bohumil; Matras, Tomáš
 • Item
  Modelování rizik ve finančním inženýrství
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Jál, Lukáš; Popela, Pavel; Bednář, Josef