Vliv defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem této práce je zjištění vlivu defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidel. První část práce popisuje dynamiku vozidel, především jízdní odpory, přilnavost, směrové vlastnosti pneumatik a brzdění. Na tuto kapitolu navazuje přehled o výrobě a konstrukci moderních pneumatik pro osobní vozidla. Následující praktická část práce je zaměřena na jízdní zkoušky, pomocí kterých je dokazován vliv defektu na jízdní vlastnosti vozidla. V práci je zejména zjišťován vliv na směrovou úchylku, brzdnou dráhu, zpomalení a příčné zrychlení. Závěr práce se zabývá defektem pneumatiky ve vyšších rychlostech, jeho důsledky i opatřeními pro zmírnění následků.
In this thesis, an effect of a tyre defect on the driving dynamics of a vehicle is dealt with. The first part of the thesis is mainly concerned with the vehicle dynamics, road resistance, adhesion, orientation characteristics of the tyres and slowing down. This chapter is followed by an overview of the manufacturing process and construction of modern passenger car tyres. The practical part is focused on driving tests that are used to demonstrate the influence of tyre defects on handling characteristics of the vehicle. The main focus of this thesis is on directional variation, braking distance, deceleration and lateral acceleration. The very end of the thesis concentrates on tyre defect in higher speeds and its after-effects as well as precautions for mitigation of these after-effects.
Description
Citation
KUBÍK, A. Vliv defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-11-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO