2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 175
 • Item
  Vybrané činnosti ve výstavbě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Závěrková, Jana; Smětáková, Ivana; Superatová, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část pojednává o základním vymezení teoretických pojmů, které vychází zejména ze zákona, praktická část obsahuje konkrétní příklad, na kterém jsou vymezeny činnosti autorizovaných osob, jejich povinnosti v průběhu stavební činnosti a jejich odpovědnost. Nezbytnou součástí práce jsou návrhy a doporučení, která by mohla otevřít diskuzi pro některé změny vedoucí k efektivnějšímu výkonu vybraných činností ve výstavbě.
 • Item
  Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve Vysokém Mýtě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kvapil, Radek; Lorencová, Marie; Komosná, Milada
  Diplomová práce pojednává o změně ceny pozemku v závislosti na jejím určení v územním plánu a způsobu využití v lokalitě Průhony ve Vysokém Mýtě. V první části jsou popsány způsoby oceňování nemovitostí a následně je zpřehledněno územní plánování. Druhá část se zabývá popisem Vysokého Mýta a investičními příležitostmi v oblasti nemovitostí v přilehlém okolí. Praktická část je zaměřena na stanovení cen různých pozemků v závislosti na jejich potenciálu. V závěru je nastíněn historický vývoj ceny v lokalitě Průhony.
 • Item
  Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Sekanina, Kamil; Koch, Miloš; Marek, Martin
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti M8D s.r.o. a návrhem změn. Popisuje teorii informačních systémů a na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení současného stavu informačního systému společnosti. Práce zahrnuje také rozpočet navržených změn.
 • Item
  Hodnocení finančního zdraví podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Matochová, Tamara; Fojtů, Kateřina; Měsíčková, Michaela Vítek
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu pro budoucí strategii.
 • Item
  Rizika založení malého podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Surá, Tereza; Koráb, Vojtěch; Kučerka, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malého dortového studia. Za pomocí vypracování kritické analýzi rizik, marketingového výzkumu a analýzy trhu bude navrhnut konkrétní plán, dle kterého bude možné založit dortové studio.