Implemetace detektorů hlasové aktivity s využitím open-source knihoven v jazyce C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce hlasové aktivity. Jsou zde teoreticky popsány dva typy: energetický a statistický detektor, jejichž funkce je ověřena v prostředí Matlab. Dále je řešena implementace detektorů v jazyce C za pomoci standardních knihoven a open-source knihoven GSL. Realizované algoritmy jsou porovnány z hlediska rychlosti výpočtu, paměťové náročnosti a zátěže jednotlivých matematických operací v rámci celého algoritmu. Bylo provedeno porovnání rychlosti výpočtu v závislosti na velikosti zpracovávaného okna.
This diploma thesis discusses the issue of Voice Activity Detection. There are two types of detectors described: energetic and statistics. Their funktionality is proved in the Matlab environment. Further, the implemetation of VADs is made through C language with standard libraries and GSL open-source libraries. The realized algorithms are compared in the scope of processing time of computation, memory management and a single mathematical operations stress. Also a comparism of the processing time according to segment length was made.
Description
Citation
MACH, V. Implemetace detektorů hlasové aktivity s využitím open-source knihoven v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Tejkal (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
K čemu slouží příkaz -lrt při kompilaci? K nalinkování knihoven pro měření procesorového času. Jaké další metody pro VAD by byly vhodné pro implementaci v jazyce C? Kepstrální, LP koeficienty, průchody nulou, v praxi kombinace více přínaků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO