Návrh a provedení diagnostiky objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném v Královéhradeckém kraji. Cílem je návrh a částečné provedení diagnostického průzkumu. Součástí práce je vizuální prohlídka mostu a zjištění dostupné projektové dokumentace. Závěr práce je věnován vyhodnocení výsledků průzkumu a návrhu možných oprav.
The bachelor’s thesis deals with diagnostics of a reinforced concrete road bridge, evidential number 325-021 in Hostinné, Hradec Králové region. The goals are to design and partially execute a diagnostic examination. As a part of the thesis, there is a visual inspection of the bridge and survey of the existing design documentation. The conclusion is dedicated to evaluating the diagnostic results and outlining reconstruction.
Description
Citation
DUŠEK, E. Návrh a provedení diagnostiky objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO