Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je projekčný návrh nízkotlakového regeneračného ohrievača napájacej vody. Bol vykonaný tepelný a hydraulický výpočet tohto zariadenia. Následne je podrobne popísaný spôsob regulácie teploty výstupnej vody. V závere sú uvedené výpočty pre dimenzovanie hrúbok stien hlavných plášťov. Projekčný výkres je súčasťou práce ako príloha.
The main task of this diploma thesis is a draft design low-regenerative feedwater heater. There is conducted thermal and hydraulic calculation of this device. After that there is detaily described the method for controlling the temperature of the outlet water. Conclusion includes calculations for sizing wall thickness of the main tires. Projection drawing is part of the work as a supplement.
Description
Citation
HURBAN, D. Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš John (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skoupý (člen) Ing. Jaroslav Sláma (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO