Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je návrh řídicí jednotky pro dveřní systémy dopravních prostředků. Řídicí jednotka je navržena z moderních součástek s dostupností více jak deset let. Řízení je realizováno pomocí mikrokontroléru ATMEGA a motor je spínán pomocí h-můstku. Jednotka má deset programovatelných vstupů a dva silové výstupy. Návrh plošného spoje je optimalizován pro sériovou výrobu. Výsledkem práce je funkční prototyp řídicí jednotky.
The topic of my bachelor´s thesis is to design a control unit of the door systems for public transport. The control unit is designed by using modern components. Their availability should be not less then ten years. The unit is controlled by a microcontroller ATMEGA and the motor is switched using the h-bridge. The control unit has ten programmable inputs and two switching outputs. PCB design is optimized for mass production. The result is a functional prototype of control unit.
Description
Citation
JABLONČÍK, L. Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Jak je zajištěna bezpečnost řídící jednotky, například proti nečekané události (umístění cizího předmětu v prostoru dveří)? Je váš systém vhodný pro všechny typy dveří? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO