2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 436
 • Item
  Odhad Parametrů Matematického Modelu Multikoptéry
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Loviška, Martin; Baránek, Radek; Klusáček, Jan
  Táto práca sa zaoberá problematikou aplikácie metód estimácie parametrov v matematickom modely z nameraných dat. Hlavným bodom práce je aplikácia týchto algoritmov na matematický model multikoptéry. Vzhľadom k zložitosti modela multikoptéry, sú najprv overené algoritmy aplikované na jednoduchší model 2D robota. Následne získane znalosti a skúsenosti sú využité pri práci s modelom multikoptéry.
 • Item
  Porovnání simulačních programů určených pro návrh optických datových sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Dufek, Michal; Münster, Petr; Horváth, Tomáš
  Tato práce se zabývá porovnáním pěti simulačních programů určených pro optickou síť. V každém simulačním programu bude simulován optický přenos kódování NRZ na rychlostech 1\,Gbit/s a 10\,Gbit/s. Následně se provede porovnání výsledků simulací a na jejich základě se porovnají simulační programy.
 • Item
  Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Ecler, Tomáš; Mlýnek, Petr; Fujdiak, Radek
  Bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem hardwarového generátoru náhodných čísel s využitím nízko-výkonového mikrokontroleru MSP430. Nejprve jsou popsány stávající způsoby generování náhodných čísel a srovnání různých typů generátorů. Následně jsou uvedeny baterie statistických testů, kterými lze ověřit generátor na základě jeho vygenerované posloupnosti. Závěrem práce je pak ověření vlastního návrhu generátoru statistickými testy NIST.
 • Item
  Řízení dvoukřídlé brány
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Koždoň, Ondřej; Bradáč, Zdeněk; Šťastný, Ladislav
  V této bakalářské práci je navržena a detailně popsána elektronika, která je bateriově napájená a slouží pro řízení dvoukřídlých bran s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický systém s nezbytnými vstupy/výstupy, napájením ze solárních článků a programově vybaven.
 • Item
  Metoda dynamického borcení času
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Černohous, Lukáš; Honzík, Petr; Hynčica, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace.