Řízení dvoukřídlé brány

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci je navržena a detailně popsána elektronika, která je bateriově napájená a slouží pro řízení dvoukřídlých bran s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický systém s nezbytnými vstupy/výstupy, napájením ze solárních článků a programově vybaven.
In this bachelor's thesis is designed and in detail described a battery powered control system for wireless controlling swing gate. This system is designed as a small electronical system with necessary Inputs/Outputs (I/O) an Input for powering from solar cells and it is equipped with requisite software.
Description
Citation
KOŽDOŇ, O. Řízení dvoukřídlé brány [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nesplnil základní cíle práce po stránce formální ani obsahové.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO