Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem hardwarového generátoru náhodných čísel s využitím nízko-výkonového mikrokontroleru MSP430. Nejprve jsou popsány stávající způsoby generování náhodných čísel a srovnání různých typů generátorů. Následně jsou uvedeny baterie statistických testů, kterými lze ověřit generátor na základě jeho vygenerované posloupnosti. Závěrem práce je pak ověření vlastního návrhu generátoru statistickými testy NIST.
The bachelor thesis deals with the design of a hardware generator of random numbers using a low-power microcontroller MSP430. At first are described the existing methods of generating random numbers and comparison of different types generators. After that are stated the batteries of statistical tests which can be verified the generator on the basis of generated sequence. In the end of the thesis is to verify own proposals of the generator by using the statistical tests NIST.
Description
Citation
ECLER, T. Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
co je váš skutečný přínos a vaše skutečná práce v rámci problematiky? proč v interrupt vektoru porovnáváte hodnotu z paměti s hodnotou 0x07FF, co to znamená a jaký to má mít význam pro generování či náhodnost (práce str. 33, program řádek 55), proč je to v programu? proč při zápis fwrite() sčítáte char s int hodnotou, konkrétně tedy fwrite(noise+q, sizeof(char), 1, fp) (program řádek 43)? jaký to má význam? vzhledem k tomu, že výstupem A/D převodníku není šum, co je tedy jeho výstupem? a jakou hodnotu tedy máte uloženou v ADC12MEM0 v jakých jednotkách? proč jste zdroj necitoval? proč zapisujete součet šumu "noise+q"? jak jste ukládal ten soubor, kam se ukládal? -student nebyl schopen pospat použité řešení, zadání bylo splňeno pouze z části;
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO