Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení

but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)cs
but.defenceco je váš skutečný přínos a vaše skutečná práce v rámci problematiky? proč v interrupt vektoru porovnáváte hodnotu z paměti s hodnotou 0x07FF, co to znamená a jaký to má mít význam pro generování či náhodnost (práce str. 33, program řádek 55), proč je to v programu? proč při zápis fwrite() sčítáte char s int hodnotou, konkrétně tedy fwrite(noise+q, sizeof(char), 1, fp) (program řádek 43)? jaký to má význam? vzhledem k tomu, že výstupem A/D převodníku není šum, co je tedy jeho výstupem? a jakou hodnotu tedy máte uloženou v ADC12MEM0 v jakých jednotkách? proč jste zdroj necitoval? proč zapisujete součet šumu "noise+q"? jak jste ukládal ten soubor, kam se ukládal? -student nebyl schopen pospat použité řešení, zadání bylo splňeno pouze z části;cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMlýnek, Petrcs
dc.contributor.authorEcler, Tomášcs
dc.contributor.refereeFujdiak, Radekcs
dc.date.accessioned2021-11-12T19:59:08Z
dc.date.available2021-11-12T19:59:08Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlastním návrhem hardwarového generátoru náhodných čísel s využitím nízko-výkonového mikrokontroleru MSP430. Nejprve jsou popsány stávající způsoby generování náhodných čísel a srovnání různých typů generátorů. Následně jsou uvedeny baterie statistických testů, kterými lze ověřit generátor na základě jeho vygenerované posloupnosti. Závěrem práce je pak ověření vlastního návrhu generátoru statistickými testy NIST.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of a hardware generator of random numbers using a low-power microcontroller MSP430. At first are described the existing methods of generating random numbers and comparison of different types generators. After that are stated the batteries of statistical tests which can be verified the generator on the basis of generated sequence. In the end of the thesis is to verify own proposals of the generator by using the statistical tests NIST.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationECLER, T. Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85264cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41372
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSkutečný generátor náhodných číselcs
dc.subjectgenerátor pseudonáhodných číselcs
dc.subjectbaterie testůcs
dc.subjectNISTcs
dc.subjectšumcs
dc.subjectbezpečnost.cs
dc.subjectTrue random number generatoren
dc.subjectpseudo-random number generatoren
dc.subjectbattery of testsen
dc.subjectNISTen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectsafety.en
dc.titleNáhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízenícs
dc.title.alternativeRandom number generator based on noise for low-power devicesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2016-06-17-07:16:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid85264en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:59:08en
sync.item.modts2021.11.12 20:22:21en
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek BP Ecler.pdf
Size:
368.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek BP Ecler.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
153.18 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_85264.html
Size:
5.49 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_85264.html
Collections