Digiverse monument

Abstract
Ve své diplomové práci se zabývám obrazem na hranici digitálního a analogového média a horizontem jako hranicí vizuální percepce. Výstupem je počítačový program, variabilní obraz, digitální verze uměleckého artefaktu. Jedná se rastr snímků naskládaných v horizontálním pásu, jednotlivé snímky je možno variovat za jejich alternativy. Obraz je možno pozorovat z různých úhlů pohledu:1. Jako obraz na stěně z chodby v galerii, 2. z prostoru za plátnem, odkud je možné ho ovládat pomocí kurzoru 3. na internetu, jako streamované video.
In my diploma thesis I deal with the image on the border of digital and analog media and horizon as border of visual perception. Output is computer program, variable image, digital version of artefact. The image is the grid of pictures superimposed in horizontal strip, particular pictures we can vary for their alternatives. The image we can see from various point of view: 1. As a picture on the wall of gallery, 2. from the space behind the canvas, from where is able to contol it with cursor, 3. on the internet, as video stream.
Description
Citation
TAJOVSKÝ, J. Digiverse monument [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - malířství - volná tvorba
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. akad. mal. Petr Lysáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO