Návrh řešení zálohovacího procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z problematiky zálohování. Rozebírány jsou různé typy záloh, rotační schémata, frekvence zálohování, obnova dat a představení záznamových médií. V rámci analýzy je sledován současný stav vztahu respondentů k zálohování. Praktická část se zabývá návrhem řešení zálohování pomocí programu ROBOCOPY a programu Zálohování a obnovení v operačním systému Windows.
Bachelor thesis is focused on explaining the basic concepts of backup issues. Discussed the different types of backups, rotation schemes, frequency of backup, data recovery and present recording media. The analysis is monitored by the current state of the relationship of respondents to the backup. The practical part is concerned with the backup using the ROBOCOPY program, and Backup and Restore in Windows.
Description
Citation
PELC, M. Návrh řešení zálohovacího procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2015-06-26
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. RNDr. Chvátalová - Jak jste došel k řešení? Kolik respondentů měl dotazník? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO