Forenzní analýza webového prohlížeče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou digitální forenzní analýzy webových prohlížečů. V prvních kapitolách je popsán proces forenzní analýzy, používané metodologie a postupy a také problematika analýz webových prohlížečů. Zejména pak typy informací, které prohlížeč ukládá a problémy s bezpečností. Na základě teoretických základů byl pak vytvořen teoretický a praktický postup získání dat z webového prohlížeče Mozilla Firefox. Praktický postup využívá běžné linuxové nástroje a vlastní aplikaci, která byla vytvořena v rámci této práce. Na základě navrženého praktického postupu byla provedena forenzní analýza prohlížeče.
This term project deals with digital forensic analysis of web browsers. The first chapters describe the process of forensic analysis, methodologies and procedures used, and also the issues of analysis of web browsers. In particular, the types of information browser stores and security problems that comes with that. Theoretical and practical procedure for obtaining data from Mozilla Firefox web browser was based on the theoretical foundations described in previous chapters. Common linux tools and application created as part of this thesis are used in process of collecting digital evidence. Digital forensic analysis of web broewser was performed based on suggested procedure.
Description
Citation
BAČA, M. Forenzní analýza webového prohlížeče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik v informačních systémech
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-07-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO