2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 578
 • Item
  Pásový dopravník cihlové drti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Jílek, Vít; Jonák, Martin; Pokorný, Přemysl
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku sloužícího k dopravě cihlové drti. Návrh obsahuje výpočet pásového dopravníku a výkresovou dokumentaci dle zadání. Zadané hodnoty jsou dopravní výkon 110 000 kgh-1 , osová vzdálenost 65 metrů a výškový rozdíl 17 metrů. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048 z roku 1994.
 • Item
  Vodíkový spalovací motor na základě zážehového spalovacího motoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Roušar, Jiří; Novotný, Pavel; Maršálek, Ondřej
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a skladování. Rešerše návrhů konstrukčních úprav konvenčního motoru na motor vodíkový. Součástí práce je realizace technicky možných úprav na konvenčním motoru.
 • Item
  Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Drtílek, Juraj; Štětina, Josef; Mauder, Tomáš
  Tato práce se zabývá teplotní analýzou desky pro vibrační testovací zařízení na testování turbodmychadel. V úvodu je čtenář seznámen s principem přeplňování, jeho důležitostí a historií. V této části práce je také popsána metodika testování turbodmychadel, zejména vibrační testy a jejich problematika. Hlavní část práce je věnována přenosu tepla, zejména vedení, proudění, přestupu a záření. Tato část je doplněná o výpočet součinitele přestupu tepla, který je nutný pro termální analýzu desky pro vibrační testovací zařízení, která je provedena v závěru práce.
 • Item
  Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Ševčík, Ondřej; Nečas, David; Nevrlý, Josef
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit metodickou příručku pro práci se zubovým čerpadlem typu U10. V první částí je předložen rozbor jednotlivých komponent čerpadla společně s popisem jeho hlavních charakteristik. Dále je provedena identifikace závady včetně návrhu opravy. Veškeré operace jako je demontáž, kontrola, oprava závady i montáž jsou podrobně popsány formou technologických postupů. Po provedení opravy byla experimentálně ověřena funkčnost čerpadla. S využitím softwaru SolidWorks byla v rámci práce navíc provedena kompletní digitalizace jednotlivých částí čerpadla. Poslední část práce se zabývá MKP analýzou kontaktu ozubených kol. Pro tento účel byl využit výpočetní systém ANSYS Workbench.
 • Item
  Návrh mechanické závory
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kubeš, Ondřej; Malášek, Jiří; Škopán, Miroslav
  První část bakalářské práce zpracovává analýzu nejpoužívanějších koncepcí zábran pro omezení průjezdu vozidel. Takových, které zajišťují bezpečnost hlídaných parkovišť osobních automobilů. Na základě této analýzy je zhotoven konstrukční návrh silniční bariéry. K tomuto návrhu je přiložen sestavný výkres.