Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit metodickou příručku pro práci se zubovým čerpadlem typu U10. V první částí je předložen rozbor jednotlivých komponent čerpadla společně s popisem jeho hlavních charakteristik. Dále je provedena identifikace závady včetně návrhu opravy. Veškeré operace jako je demontáž, kontrola, oprava závady i montáž jsou podrobně popsány formou technologických postupů. Po provedení opravy byla experimentálně ověřena funkčnost čerpadla. S využitím softwaru SolidWorks byla v rámci práce navíc provedena kompletní digitalizace jednotlivých částí čerpadla. Poslední část práce se zabývá MKP analýzou kontaktu ozubených kol. Pro tento účel byl využit výpočetní systém ANSYS Workbench.
The aim of this bachelor thesis is to provide a methodological quide of U10 type gear pump. In the first part of the thesis, analysis of individual pump components including its main parameters is presented. The next part is focused on the identification of the defect suggesting the instructions for the reparation. All the operations such as dismantling, inspection, reparation, and assembly are described in a detail in a form of the technological processes. After the reparation, an operating test was conducted to verify the functionality of the pump. In addition, all the components of the pump were digitized by using SolidWorks CAD system. The last chapter provides FEM analysis of the cogwheels contact. For this purpose, computational system ANSYS Workbench was used.
Description
Citation
ŠEVČÍK, O. Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Diplomant prezentoval komisi svou bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta a další otázky členů komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO